منابع ارشد علوم کامپیوتر

شما می توانید در قسمت زیر آخرین منایع آزمون ارشد علوم کامپیوتر را مشاهده کنید

منابع ارشد علوم کامپیوتر

زبان عمومی: انتشارات نگاه دانش - جلد یک (لغات) و جلد دوم (گرامر)

زبان تخصصی: مجموعه سوال های سالیان گذشته

 

دروس پایه 1 :

ریاضی عمومی : نگاه دانش (مسعود آقاسی ) - کتاب مدرسان شریف

مبانی علوم ریاضی : کتاب مدرسان شریف - کتاب لین و لین (ترجمه رسولیان)

مبانی آنالیز ریاضی : کتاب مدرسان شریف - کتاب مرجع رودین

مبانی آنالیز عددی : کتاب مدرسان شریف - محاسبات عددی پوران پژوهش - محاسبات عددی راهیان ارشد - کتاب مرجع اوردن (ترجمه بابلیان)

مبانی احتمال : کتاب طورانی - پارسه

مبانی ماتریس و جبر خطی: کتاب مدرسان شریف -کتاب جبر خطی تالبف هافمن

 

دروس پایه 2 

ساختمان داده ها : کتاب پوران پژوهش ( هادی یوسفی )- فیلم های آموزشی استاد یوسفی

طراحی الگوریتم : کتاب پوران پژوهش(هادی یوسفی) - فیلم های آموزشی استاد یوسفی

مبانی نظریه و محاسبه: کتاب لینز(ترجمه صراف زاده )- کتاب نشرم علوم (فردین شاپوری)

مبانی منطق و نظریه مجموعه: کتاب مدرسان شریف - کتاب لین و لین (ترجمه رسولیان)

 

 

ریاضییات گسسته و مبانی ترکیبات :کتاب پوران پژوهش( هادی یوسفی) - فیلم های آموزشی استاد یوسفی

You have no rights to post comments

ارتباط با ما

  • dummy0912-439-5416

  • dummy021-88922915

  • dummysajjad_nazmi@gmail.com

درباره ما

برای مشاوره و راهنمایی ،تدریس دروس کامپیوتر ارشد و دکتری این وب سایت را راه اندازی کردیم ، و امیدواریم با دراختیار گذاشتن تجربیات سالهای متمادی ،کمک حال شما عزیزان در رسیدن به اهداف تان باشیم ،شما هم چنین می توانید آخرین اخبار و تغییرات تمامی گرایش های کامپیوتر در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری را ازین وب سایت دریافت کنید

جستجو